Úvod

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem "Pojďme vrátky do pohádky"
 

logo MS 2 

  Motto: Ať je tvůj život jako pohádka, kde láska a moudrost přemůže draka hlouposti a zla.

 

 

Představení školy

Naše mateřská škola se nachází v překrásném prostředí čtvrti Lesná, v sousedství lesoparku Čertova Rokle.

MŠ je čtyřtřídní, navštěvuje ji 84 dětí ve věku 3 – 6 let, které jsou rozděleny do tří tříd po 24 dětech a 12 dětí je skupinově integrovaných do třídy logopedické, která je součástí této školy.

Naším cílem je vytvořit klidné, pohodové a podnětné prostředí pro další vývoj Vašich dětí. Různými aktivitami podněcujeme nápaditost, tvořivost a fantazii dětí a snažíme se rozvíjet jejich individuální předpoklady a vlohy.

MŠ je součástí právního subjektu Základní škola a Mateřská škola Brno, Blažkova 9, příspěvková organizace což je výhodou pro naše budoucí prvňáčky. Se Základní školou nás spojují společné cíle. Snažíme se, aby díky úzké spolupráci přicházely do školy děti spokojené a tvořivé, optimálně rozvinuté na základě svých možností a zájmů. Spolupráce přispívá k bezproblémovému vstupu do 1. třídy. Děti se mohou seznamovat přirozenou cestou se školním režimem, prostředím i učitelkami ZŠ. Jak ZŠ, tak naše MŠ vytváří nové možnosti vzájemného poznání, předškoláci mohou nahlédnout do prostor školy s učitelkami naší MŠ.

Součástí mateřské školy je i velká zahrada, která je vybavena pískovišti, průlezkami, koloběžkami a dalším vybavením, které podporuje aktivitu a hru dětí na čerstvém vzduchu.

 

skolka

 

Právní postavení:
MŠ Nejedlého 13 je od 1. 7. 2009 součástí právního subjektu Základní škola a Mateřská škola Brno, Blažkova 9, příspěvková organizace. Ředitel školy, Mgr. Petr Kapounek, sídlí na Blažkové 9, vedoucí pracoviště MŠ a zástupkyně pro mateřskou školu, Bc. Lucie Zrnová, na Nejedlého 13.

Zřizovatel:
Statutární město Brno
městská část Brno sever
Bratislavská 70, 601 47, Brno