Kritéria pro přijetí k letnímu provozu

Kritéria pro přijetí k prázdninovému provozu

 

Přijímáme pouze děti zapsané v MŠ ÚMČ Brno sever. Počet přijatých dětí se řídí celkovou kapacitou MŠ. Ředitel školy posuzuje žádosti k letnímu provozu dle následujících kritérií:

1) Kmenové děti MŠ Nejedlého 13
2) V případě volné kapacity, děti z jiných MŠ ÚMČ Brna sever, dle data a času podání žádosti k letnímu provozu.

 

Způsoby podání žádosti:

• Vhozením v zalepené obálce do poštovní schránky umístěné na budově MŠ Nejedlého 13
• Využitím datové schránky yd7xdgp
• Osobní předání v době provozu MŠ (6,30h – 16,30h) ve dnech 29. a 30. 3. 2023 v ředitelně MŠ