Prázdninový provoz léto 2024 - Přihláška

Přihlášení dítěte na prázdninový provoz do náhradní mateřské školy v městské části Brno-sever

 • vyplnit žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na dobu určitou
  v době hlavních školních prázdnin (formulář je jednotný pro všechny
  mateřské školy městské části a je k dispozici na webových stránkách ÚMČ
  Brno-sever http://www.sever.brno.cz/ a jednotlivých MŠ)
 • vydávání žádostí bude probíhat od 01.03.2024
 • sběr žádostí bude probíhat 28. – 29.03.2024
 • s ohledem na povolenou kapacitu jednotlivých mateřských škol budou
  žádosti posouzeny a seřazeny dle kritérií stanovených ředitelkami těchto
  mateřských škol
 • rozhodnutí ve správním řízení vydá ředitelka MŠ do 30 dnů
 • poměrnou část školného a stravné je nutno uhradit hotově při vydání
  rozhodnutí o přijetí
 • v případě neúčasti se školné nevrací, řádně odhlášené stravné bude
  vráceno
 • ve vlastní mateřské škole je nutné požádat o kopii evidenčního listu, který
  bude přiložen k žádosti o přijetí

PrazdninovyProvoz.png