Školné na rok 2024/25

Částka pro rok 2024/2025 byla stanovena na 1000 Kč/měsíc. Bližší informace zde v tomto dokumentu.

🦔 24. 4. – 25. 4. Logopedická třída - Sběr žádostí o přijetí

Sběr žádostí o přijetí do třídy zřízené podle § 16, odst. 9 ŠZ proběhne 24. 4. – 25. 4. 2024 v čase 8,00 – 15,00hod.

S sebou doneste

  • kopii doporučení SPC Veslařská
  • rodný list dítěte (k nahlédnutí)
  • průkaz totožnosti zákonného zástupce dítěte
  • doklad pro ověření trvalého bydliště dítěte (dostačující je OP zákonného zástupce dítěte, pokud se shoduje s trvalým bydlištěm dítěte)

ZÁPIS DO MŠ pro šk. rok 2024/2025

Přihlášku vygenerujete samostatně na adrese: www.zapisdoms.brno.cz v měsíci dubnu 2024

  • k vygenerování přihlášky je nutné číslo pojištěnce (na kartičce zdravotní pojišťovny dítěte)
  • v případě obtíží lze využít pomoci pracovnice OŠMT MMB

Přijímání přihlášek v naší mateřské škole bude probíhat 13. a 14. května 2024 - lze využít rezervačního systému

Číst dál: ZÁPIS DO MŠ pro šk. rok 2024/2025

Duben AKCE

2.4. - Knihovna Žabičky 🐸

V úterý 2. 4. 2024 v 9:00 hod. Příchod do MŠ nejpozději v 8:15 hod.

knihazaba

 

10.4. - Knihovna Ježečci 🦔

Ve středu 10. 4. 2024 v 9:00 hod. Příchod do MŠ nejpozději v 8:15 hod.

knihajezek2

30.4. - Výchovný koncert ZUŠ

V úterý 30. 4. 2024 v 10:00 hod. Akce pouze pro předškoláky.

nastroje.png