24. – 28. 6. 2024 PŘERUŠENÍ provozu mateřské školy

Vážení rodiče,
na základě projednání 9/57 schůze Rady ÚMČ Brno-sever a podle vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním, vzdělávání, § 3, odst. 2, ve znění pozdějších předpisů, přerušuje ředitel školy ze závažných organizačních a technických důvodů dne:

24. – 28. 6. 2024 provoz mateřské školy

Důvodem k přerušení provozu mateřské školy v uvedených dnech je kompletní rekonstrukce školní jídelny. Obědy budou mít děti odhlášené.
10. 6. 2024  Vedení školy

Školné na rok 2024/25

Částka pro rok 2024/2025 byla stanovena na 1000 Kč/měsíc. Bližší informace zde v tomto dokumentu.

ZÁPIS DO MŠ pro šk. rok 2024/2025

Přihlášku vygenerujete samostatně na adrese: www.zapisdoms.brno.cz v měsíci dubnu 2024

  • k vygenerování přihlášky je nutné číslo pojištěnce (na kartičce zdravotní pojišťovny dítěte)
  • v případě obtíží lze využít pomoci pracovnice OŠMT MMB

Přijímání přihlášek v naší mateřské škole bude probíhat 13. a 14. května 2024 - lze využít rezervačního systému

Číst dál: ZÁPIS DO MŠ pro šk. rok 2024/2025

Přihlášení dítěte na prázdninový provoz

Přihlášení dítěte na prázdninový provoz do náhradní mateřské školy v městské části Brno-sever

  • vyplnit žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na dobu určitou v době hlavních školních prázdnin (formulář je jednotný pro všechny mateřské školy městské části a je k dispozici na webových stránkách ÚMČ Brno-sever http://www.sever.brno.cz/ a jednotlivých MŠ)
  • vydávání žádostí bude probíhat od 01.03.2024
  • sběr žádostí bude probíhat 27. – 28.03.2024
  • s ohledem na povolenou kapacitu jednotlivých mateřských škol budou žádosti posouzeny a seřazeny dle kritérií stanovených ředitelkami těchto mateřských škol
  • rozhodnutí ve správním řízení vydá ředitelka MŠ do 30 dnů
  • poměrnou část školného a stravné je nutno uhradit hotově při vydání rozhodnutí o přijetí
  • v případě neúčasti se školné nevrací, řádně odhlášené stravné bude vráceno
  • ve vlastní mateřské škole je nutné požádat o kopii evidenčního listu, který bude přiložen k žádosti o přijetí