Prázdninový provoz

Přihlášení dítěte na prázdninový provoz do náhradní mateřské školy v městské části Brno-sever

  • ve vlastní MŠ je nutné požádat o kopii evidenčního listu 
  • ve vybrané MŠ zajišťující prádninový provoz v požadovaném termínu odevzdat vyplněný formulář Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v době hlavních prázdnin
  • s ohledem na povolenou kapacitu jednotlivých MŠ budou žádosti posouzeny a seřazeny dle pořadí podaných žádostí 
  • rozhodnutí ve správním řízení vydá ředitel MŠ do 30 dnů
  • v případě neúčasti se školné nevrací, řádně odhlášené stravné bude vráceno

Dokumenty