Čísla účtů pro platby

Účet školného:
551 386 21/0100 - 570,- Kč/měsíc, nejpozději k 25. dni v měsíci na měsíc následující (od platby školného jsou osvobozeny děti předškolního věku a děti s odkladem školní docházky)

Účet Klubu rodičů:
2400743937/2010 - 1500,- Kč/rok (na tento účet můžete posílat i sponzorské dary)

Účet šk.kuchyně:
27-5828910277/0100 - zadat inkaso na 1200,- Kč/měsíc, následně se ke 20.dni v měsíci strhne aktuální platba za obědy

U každé platby uvádějte do poznámek pro příjemce jméno a příjmení dítěte, za které platbu provádíte.