Příjímací řízení

Mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem "Pojďme vrátky do pohádky".

MŠ je sloučená se ZŠ Blažkova. Sídlo MŠ se nachází na ulici Nejedlého 13, Brno. 

Příjímací řízení do MŠ podléhá elektronickému zápisu. Podrobé informace naleznete na www.zapisdoms.brno.cz

Škola má 3 běžné třídy a 1 třídu zřízenou podle § 16 odst. 9 ŠZ (na tuto třídu se nevztahuje elektronický zápis).

Všechny třídy v mateřské škole jsou věkově smíšené.