Běžná třída

ZÁPIS DO MŠ pro šk. rok 2024/2025

Přihlášku vygenerujete samostatně na adrese: www.zapisdoms.brno.cz v měsíci dubnu 2024

 • k vygenerování přihlášky je nutné číslo pojištěnce (na kartičce zdravotní pojišťovny dítěte)
 • v případě obtíží lze využít pomoci pracovnice OŠMT MMB

Přijímání přihlášek v naší mateřské škole bude probíhat 13. a 14. května 2024 - lze využít rezervačního systému

Doklady k zápisu:

 • Vyplněná a podepsaná žádost zákonným zástupcem, potvrzená  pediatrem dítěte.
 • Doklad totožnosti zákonného zástupce k ověření identity a trvalého pobytu (k nahlédnutí).
 • Rodný list pro kontrolu správnosti údajů o dítěti (k nahlédnutí).
 • Potvrzení místa trvalého pobytu dítěte, pokud má jiné než zákonný zástupce.

Potřebné dokumenty je možné do MŠ doručit jedním z následujících způsobů:

1. Osobní podání žádosti v MŠ společně s dítětem v daných hodinách - doporučujeme využít rezervační systém!

 • pokud již budou rezervované časy obsazeny, dostavte se v těchto dnech a časech:
 • pondělí 13. 5. 2024: 9:00 - 11:30 
 • úterý 14. 5. 2024: 9:00 - 11:30 a 13:00 - 16:00
 1. do datové schránky školy - ID datové schránky: yd7xdgp
 2. poštou - doporučeně - budou přijímány všechny přihlášky, které budou mít nejpozdější datum podání 14. 5. 2024, na adresu MŠ Nejedlého 13, 638 00 Brno

NEZAPOMEŇTE ČITELNĚ VYPLNIT VAŠI PLATNOU EMAILOVOU ADRESU, KTERÁ JE DŮLEŽITÁ PRO DALŠÍ KOMUNIKACI V PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ!

Prostřednictvím emailu budete dostávat veškeré důležité informace o průběhu přijímacího řízení, výzvy k vyzvednutí rozhodnutí apod.