Zápis do MŠ

Zápis do MŠ na školní rok 2024/2025

Přihlášku vygenerujete samostatně v období od 1. 4. do 30. 4. 2024 na adrese: www.zapisdoms.brno.cz 

  • k vygenerování přihlášky je nutné číslo pojištěnce (na kartičce zdravotní pojišťovny dítěte)
  • v případě obtíží lze využít pomoci pracovnice OŠMT MMB

Přijímání přihlášek v naší mateřské škole bude probíhat 13. a 14. května 2024 - lze využít rezervačního systému

Doklady k zápisu:

  • Vyplněná a podepsaná žádost zákonným zástupcem, potvrzená pediatrem dítěte.
  • Doklad totožnosti zákonného zástupce k ověření identity a trvalého pobytu (k nahlédnutí).
  • Rodný list pro kontrolu správnosti údajů o dítěti (k nahlédnutí).
  • Potvrzení místa trvalého pobytu dítěte, pokud má jiné než zákonný zástupce.