Třídy

I. třída - Ježečci            

Jedná se o třídu logopedickou.
Tuto třídu navštěvuje 13 dětí s narušenou komunikační schopností.
Denně je zajištěna individuální logopedická péče a další rozvoj všestranných schopností těchto dětí formou skupinové i individuální péče ve třídě.
Spolupracujeme se Speciálním pedagogickým centrem pro děti s vadami řeči na ul. Veslařské.

Třídní učitelka: Mgr. Lenka Koláčková
Logopedka: Bc. Lucie Zrnová
Asistent pedagoga: Martina Kubíková

 

II. třída - Motýlci         

Je věkově smíšená třída. Ve třídě 24 dětí ve věku od 3 do 6 let

Třídní učitelka: Světlana Zieglerová
Učitelka: Zdeňka Nalezená
Asistent pedagoga: Karla Marešová

 

III. třída - Žabičky        

Je věkově smíšená třída. Ve třídě je 24 dětí ve věku od 3 do 6 let.

Třídní učitelka: Hana Rozmahelová
Učitelka: Alexandra Schallerová

 

 IV. třída - Berušky      

 Je věkově smíšená třída. Ve třídě je 24 dětí ve věku od 3 do 6 let.

Třídní učitelka: Helena Vévodová
Učitelka: Vendula Zieglerová