Klub rodičů

V roce 2007 vzniklo při mateřské škole občanské sdružení, které je registrováno na Ministerstvu vnitra pod názvem Občanské sdružení, Klub rodičů při
MŠ Nejedlého 13, Brno 638 00.
Bylo založeno za účelem užší spolupráce mezi rodiči a vedením školy. Prostřednictvím Klubu rodičů se mohou rodiče obracet se svými připomínkami a dotazy na vedení školy. Tyto jsou pak projednávány na schůzkách s vedením MŠ (např. setkání s výborem Klubu rodičů, schůzky členů klubu atd.).

Stanovy Klubu rodičů

Stanovy klubu rodičů najdete zde: Platné stanovy spolku Klub rodičů při MŠ

Zástupci Klubu rodičů

Předsedkyně: p. Lenka Kavanová
Jednatel: p. Eva Stachurová Višňovská
Pokladník: p. Eva Stachurová Višňovská
Hospodář: p. Jana Frohlichová

Kontakt

Adresa: MŠ Nejedlého 13
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
IČO: 28560655
Bankovní spojení: 2400743937 / 2010 (Fio banka)

Příspěvek do klubu rodičů

Příspěvek do Klubu rodičů slouží k úhradě zejména divadelních představení, kulturních akcí školy, výtvarných potřeb a hraček. Výši příspěvku schvalují členové na schůzce Klubu rodičů. O vyúčtování jsou členové informováni také na schůzkách Klubu.

Na období školního roku 2023/2024 byl příspěvek odsouhlasen ve výši 1.500,- Kč ročně na každé dítě člena navštěvující mateřskou školu. V případě, že by se stala členem sdružení osoba, která nemá dítě navštěvující mateřskou školu, činí členský příspěvek Kč 200,- / rok.

Členský příspěvek se stanovuje na školní rok jako násobek počtu měsíců, po kterou členství trvá. V tomto školním roce se jedná o částku 150,- Kč. Pro výpočet se berou v úvahu měsíce září – červen (10 měsíců).

Příspěvek se platí 1x ročně – v září. Termíny výběru jsou předem oznámeny na nástěnce v budově školy a na webových stránkách školy.

Organizační činnost Klubu rodičů

Klub rodičů se podílí na zlepšení vnitřního prostředí a okolí mateřské školy, zajišťování školních a mimoškolních akcí, zlepšení materiálního zabezpečení školy a získávání finančních prostředků pro potřeby mateřské školy formou darů a dotací.

Příjmy sdružení tvoří členské příspěvky členů sdružení, dary fyzických i právnických osob, sponzorské dary, dotace, popř. příspěvky z vedlejší hospodářské činnosti.

Závazná přihláška do Klubu rodičů zde: Přihláška